COOL ADVIES & ONTWERP

Ontwerp en advies voor koeltechnische systemen

Sublym technyk is gevestigd in het Friese Blesdijke. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren van diverse koeltechnische systemen voor de internationale industrie. Wij hebben veel ervaring met de bewaring en verwerking van:

 • Aardappelen
 • Groente en fruit
 • Vis en vlees
 • Overige levensmiddelen

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor systemen waarmee u producten snel kunt invriezen. Denk daarbij aan IQF, blok- of tunnelvriezen. Ook verzorgen we koeltechnische toepassingen in de procesindustrie. Onze specialiteit is het creëren van ijsbanen en kunstsneeuw. We ontwerpen energiezuinige en duurzame klimaatbeheersing en warmteterugwinning.

Design and advice for refrigeration systems

Sublym technyk is situated in Blesdijke, the Netherlands. We are specialized in the design and supervision of various cooling systems for the international industry. In doing so, we have a lot of experience in preserving and processing of:

 • Potatoes
 • Vegetables and fruits
 • Fish and meat
 • Other foodstuff

Additionally, we produce systems that allow you to freeze products quickly, e.g. IQF, block- or batch freezing. We also provide chilling techniques for the processing industry. We are specialized in creating ice skating rinks and artificial snow. We design with efficiency and long term vision on climate control and heat recovery.


profiel

Over ons

Sublym technyk is in 2005 opgericht door Marco Hof. ‘Sublym’ komt van het werkwoord sublimeren, een natuurkundig proces waarbij vaste stoffen overgaan in gas. Daar komt veel koude energie bij vrij. Denk bijvoorbeeld aan een winterdag, waarbij sneeuw verdwijnt in de zon als het vriest. Sublimeren wordt gebruikt voor het conserveren van diverse levensmiddelen die we dagelijks consumeren, zoals groente en fruit. Dankzij sublimeren blijven de kleur, smaak en het aroma geheel intact.

Eén van onze hoofdpijlers bij het ontwerpen van koeltechnieken is het toepassen van natuurlijke kou. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat energie optimaal wordt benut en dat er wordt gedacht aan het milieu. Natuurlijke koudemiddelen zijn bijvoorbeeld:

 • Lucht
 • Water
 • Koolzuur
 • Ammoniak
 • Propaan

De kracht van Sublym technyk ligt bij het toepassen van onze ervaring en kennis. Bovendien zijn wij teamspelers waarbij u uit kunt gaan van een professionele, prettige samenwerking!

About us

Sublym technyk was established in 2005 by Marco Hof. ‘Sublym’ was derived from the verb to sublimate, a physical process where solids turn into gas. Cold energy is released as a result of this process. A common example is: a winter’s day where snow disappears in the sunlight when it’s freezing. Sublimating is used to conserve various foodstuff that we consume daily, such as vegetables and fruits. Thanks to sublimating, the colours, flavours and aromas remain completely intact.

One of our main goals in designing chilling techniques is applying natural refrigerants. This is because we think it’s very important to use energy efficiently and care about the environment.
Natural refrigerants are:

 • Air
 • Water
 • Carbon dioxide
 • Ammonia
 • Propane

Sublym technyk’s strength lies in applying our experience and knowledge. Additionally, we are team players that ensure a professional, pleasant service.


Projecten

Sublym technyk ontwerpt en adviseert over grote koeltechnische systemen binnen verschillende internationale industrieën. Wij hebben in het verleden al vele projecten gerealiseerd, waaronder:

Aardappelen, groente en fruit

 • Bewaarplaats voor aardappelen voorTadco Agri
 • Ontwerp voor koudetechniek voor Hessing
 • Diverse fruitprojecten

Overige levensmiddelen

IJsbanen

Speciale opdrachten

Voor verschillende klanten voeren wij speciale opdrachten uit. Zo zijn wij in te huren voor diverse onderzoeken gerelateerd aan koudetechnieken.

 • CARHAR, transportkoeling op zonne-energie
 • UMCG Lifelines - Automatische biobank op -80°C
 • Thermografisch onderzoek

Projects

Sublym technyk designs and supervises large refrigeration systems for various international industries. In the past we’ve realised many projects, such as:

Potatoes, vegetables and fruits

 • Repository for potatoes for Tadco Agri
 • Design for refrigeration for Hessing
 • Various fruit projects

Other foodstuff

Ice skating rinks

Special orders

For various customers we carry out special assignments. We can be employed to work on different studies related to chilling techniques.

 • CARHAR, mobile cooling on SOLAR -energy
 • UMCG Lifelines – Automatic biobank at -80°C
 • Thermographic research

Wilt u nieuwe koeltechnieken laten ontwerpen voor uw bedrijf? Neem dan direct contact op met Sublym technyk! Gebruik het contactformulier of bel ons op 0561 – 45 22 26.

Would you to have a new chilling technique designed for your business? Please contact Sublym technyk! Use the contact form or call us at +31 56 1 45 22 26.


Contact details:

Sublym technyk

M.J. Hof

Markeweg 82

8398 GR Blesdijke

The Netherlands

Tel: +31 561 45 22 26

Mob: +31 06 41 79 47 44

E: mhof@sublym.nl

KvK nr: 01109129